Zeytinli Yolculuk

Bir zeytin ağacının gölgesinde soluklanmak isterseniz birden ağaç kulağınıza “Herkese aitim ve kimseye ait değilim, siz gelmeden öncede de buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım.” diye fısıldayabilir. Tıpkı Homeros’un kulağına fısıldadığı gibi. 

Aslında son derece de haklıdır. Ortalama ömrünün 300-400 yıl olduğu düşünülürse... 

Kaldı ki anıt olarak tescillenmiş 1.000 yaşını aşmış yüzlercesi Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Tarih boyunca ölümsüzlüğün simgesi olmuştur. Nuh Peygamberin tufan sonrasında ortalığa bakması için gönderdiği güvercinin ağzında bir zeytin dalıyla geri dönmesinden beri insanlarca kutsal olarak kabul edilmiştir. 

Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacı tarih boyunca bilgeliği, barışı ve saflığı temsil ede gelmiştir.